WELKOM BIJ BLOOM!!!

 Foto: ByMoFotografie.com

BLOOM@ZOOM

Popkoor Bloom wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar! Een goede gezondheid en hopelijk een mooi muzikaal jaar waarin we met elkaar weer muziek kunnen maken en heerlijk gaan zingen en optreden. 

 

Bloom blijft niet stil zitten. Samen zingen is nog niet mogelijk maar via Zoom blijven we met elkaar in contact en thuis zorgen we ervoor dat de stemmen geoefend blijven.

 

Als koor hopen we zodra dit mogelijk is er weer te staan zoals vanouds! 

Kerstgroet

Afgelopen dinsdagavond werd een heuse kerst "Drive Through" gehouden op de parkeerplaats van de Scouting Bosgeest. 

Normaal gesproken houden we onze repetitie op dinsdagavond. Helaas is dat momenteel niet mogelijk, het is wat dat betreft een bijzonder jaar en hadden we het met ons koor anders voorgesteld.... 

 

Het was dan ook een welkome verassing dat de leden van Bloom, door het bestuur, werden uitgenodigd voor een "Drive Through" De leden ontvingen een smakelijk attente en konden elkaar even op gepaste afstand zien en kort spreken. 

 

 

Popkoor Bloom wenst een ieder

fijne feestdagen en een gelukkig & gezond 2021! 

Rabo ClubSupport

Wat een super mooi bedrag!

 

We danken iedereen die een stem op Popkoor Bloom heeft uitgebracht via

Rabo Clubsupport. Uiteraard ook dank aan de Rabobank voor het mogelijk maken van deze actie.

 

Zodra het allemaal weer mogelijk en verantwoord is kunnen we het bedrag besteden aan een aantal optredens en onze passie weer met ons publiek delen.

 

Voor nu hopen we dat iedereen gezond blijft! 

NIEUWE DATA THEATERCONCERTEN

De twee theaterconcerten van Popkoor Bloom "Vrijheid Niet te Stoppen!" in de Muze, stonden oorspronkelijk gepland op 14 en 15 maart van dit jaar. Helaas moesten deze wegens de Corona maatregelen worden uitgesteld. 

Gelukkig zijn er twee nieuwe data bekend, namelijk zaterdag 27 november 2021 (20.00 uur) en zondag 28 november 2021 (14.00 uur). Dit ligt nog ver in de toekomst. Zowel Bloom als de Muze hopen vurig dat tegen die tijd de Corona maatregelen zijn versoepeld en dat er geen beperking meer is op de bezoekersaantallen in het theater. 

 

Kaarten

De aangekochte kaarten blijven geldig! Bezoekers kunnen daarmee gebruik maken van de nieuwe data. Er is ook een mogelijkheid om geld terug te vragen maar Bloom attendeert haar fans graag op de optie om het reeds betaalde entreegeld aan het koor te doneren. Wilt u uw geld terug dan kunt u contact opnemen met het verkooppunt.     

 

Donatie

Het annuleren en verplaatsen van de voorstellingen brengt veel extra kosten met zich mee. De kosten drukken fors op de verenigingskas. Donaties zijn zeer welkom en alle mogelijke steun wordt door het koor zeer op prijs gesteld! Doneren? Graag een berichtje naar info@popkoorbloom.nl 

BLOOM@ZOOM - OP WEG NAAR KERST 2020

Inmiddels kunnen we weer live repeteren. Weliswaar met voldoende afstand van elkaar en in een goed geventileerde ruimte. Het is wel even wennen op deze manier. Maar we zijn blij dat het zo kan.

Voor de leden die om geldige en verstandige redenen liever niet naar de repetitie komen is het mogelijk om -via Zoom- thuis aan de repetitie deel te nemen.

 

Zo kunnen wij elkaar, in het echt of op afstand, weer even zien en horen.

 

We zijn gestart met het repeteren van ons kerstrepertoire en hopen dat we tussen 18 en 23 december 2020 nog een aantal openlucht kerstconcerten kunnen geven op mooie locaties in de Bollenstreek.

 

Wij zijn dankbaar dat we allemaal nog gezond zijn. Dit wensen wij u uiteraard ook toe. Blijf gezond, blijf zingen, blijf om elkaar geven en naar elkaar omkijken!

Interview Podium Bollenstreek

Koorlid Joke Brouwer gaf in een interview bij Podium Bollenstreek uitleg over onze aanstaande theaterconcerten Vrijheid: Niet te stoppen!

 

Klik hier voor het interview met onze Joke.

BLOOM is Engels voor bloei en staat voor bloeitijd/bloementijd refererend aan de Bollenstreek, maar is ook synoniem van groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht, ontluiking, prosperiteit en voorspoed.